Eget Utvecklingsteam

Outsourcing IT » Eget Utvecklingsteam

Vi bygger och förstärker era utvecklingsresurser

Vi tryggar ert utvecklingsbehov av IT-kompetens oberoende av svensk arbetskrafttillgången.

Vi etablerar ett team av IT-resurser som är skräddarsytt efter ert behov. Personerna ni anlitar arbetar dedikerat med era projekt och kan långsiktigt bli som en del av er organisation.

För större långsiktiga projekt är detta det mest fördelaktiga alternativet. En del av teamet kan fortsätta med underhåll och förvaltningsarbete av lösningen, eller bli en del av er supportorganisation

Eget utvecklingsteam i Portugal ger flera fördelar

Den största anledningen till att företag idag väljer att bygga utvecklingsteam utomlands är den ökande kostnaden för att rekrytera och behålla medarbetare med IT-kompetens. I Portugal finns de IT-resurserna många företag söker till en lägre kostnad.

Ett eget utvecklingsteam stärker kompetensen och ger en högre kvalitet till hela företaget genom effektivare hantering av processer och rutiner och mer tid över till kärnverksamheten.

Med ett eget externt utvecklingsteam omvandlas fast kostnad till rörlig, vilket gör organisationen mer flexibel och anpassningsbar till förändringar av exempelvis konjunktur, företagsklimat och efterfrågan.