Om Oss

Outsourcing IT » Om Oss

Vi har arbetat med web och IT-projekt i över 25 år och ser att det blir svårare och svårare att lokalt finna kostnadseffektiv kompetensförsörjning av IT-utveckling utan att kompromissa med kvaliteten.

Vi har under 5 år bedrivet utvecklingsprojekt tillsammans med svenska kunder med utveckling i Portugal med positiva erfarenheter.

Vi har erfarenhet att hantera kvalificerade projekt och har tillgång till resurser med etablerade utvecklingsbolag.

Vårt mål är att vara en uppskattad leverantör av kvalitativ outsourcing inom IT-utveckling till ett flertal utvalda kunder.