Outsourcing Projekt

Outsourcing IT » Outsourcing Projekt

Vi säkerställer att samarbetet fungerar bra.


När ni har ett definierat projekt som behöver genomföras har vi resurserna med dokumenterad erfarenhet och kapacitet att leverera er lösning.


Flexibilitet. Vi tar helhetsansvar för leveransen eller så väljer ni att projektleda utvecklingsarbetet själva.


Tillgången till kompetent personal är oftare enklare att tillgodose i Portugal.


Våra Svenska samarbetspartners kan hantera projektledning och leveransansvar till kund. Vi har projektstyrningsmodeller som är utvecklade för att arbeta med en distribuerad produktion på flera platser samt en väl dokumenterad erfarenhet av detta till flera stora och mellanstora projekt.

Fördelarna med outsourcing

Kostnadseffektivt. Egen IT-drift kräver t.ex kostsam hårdvara och tidskrävande personaladministration – allt som behövs måste köpas till fullpris. Genom att outsourca kan ni hålla er till en fast månadskostnad och enkelt öka eller minska vid behov.

Utökad IT-kompetens. När ni outsourca till en extern leverantör får ni tillgång till experter och resurser som ni troligen inte själva har.

Ny teknologi prioriteras. I ett företag där IT inte är huvudfokus, tenderar utveckling av teknikplattformar att hamna långt ner på prioriteringslistan. För oss är däremot den nya tekniken A och O. När vi tillsammans med dig etablerar outsourcinglösningen i Portugal prioriterar vi de konkurrensfördelarna som ger ökad effektivitet, bättre säkerhet samt möjligheterna till nya tillämpningar.