Referenser

Outsourcing IT » Referenser

STOCKHOLMS ELBOLAG

Avancerad kund och faktura-hanteringslösning

CARLSBERG

B2B e-handel och kundportal.

MEDICOO

Mobilappar med ärende-hanteringsstöd

WURT/LES MILLS

Medlems och utbildningsportal händelsehantering

TOMORROWLAND

Eventhantering för säkerhetoch incidentkontroll

COMMERZ

Outsourcingteam för störreutvecklingsprojekt.

CTT

Distributions och logistik-lösningar.