Support Och Service

Outsourcing IT » Support Och Service

Vi garanterar bättre support och service

Vi skräddarsyr ett team av personer som uppfyller era krav och behov.

Tjänsterna levereras enligt den servicenivån som definierats i accepterat SLA dokument.

Beroende på komplexiteten i ert projekt driftsätter vi en organisation som hanterar er drift, support och underhåll.

Om organisationen har behov så hanterar vi responshantering med återkoppling i realtid.

Fördelarna är mindre personaladministration och effektivare service

Lägre kostnader. När ni outsourcar support eller service betalar du inget extra för 3-skift, övertid eller semestervikarier.

Minskat ansvar. Avtalet du tecknar blir lättare att förhålla sig till eftersom vi tar ansvar att tillhandahålla det som behövs för att driften ska fungera.

Inget personalansvar. Med intern personal har du arbetsrättsliga regler och avtal du måste förhålla dig till. Det är positivt för den anställde och arbetsmiljön, men kan vara hämmande för effektiviteten.